சுசுகி


சுசுகி  நிறுவனம் இரண்டு சக்கர வாகனங்கள், கார்கள், வேன்கள், மரைன் வாகனங்கள் மற்றும் ATV  என ஏராளமான வாகனங்களை தயாரிப்பதில் உலக அளவில் முன்னணி நிறுவனம். இந்தியாவில் மாருதி  நிறுவனத்துடன் இணைந்து கார்களை விற்பனை செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Showing all 16 results