ஃபியட்


பியட் க்ரைஸ்லர் ஆட்டோமொபைல் நிறுவனம் இந்தியாவில் 1997 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 2 ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. பியட் நிறுவனம் இந்தியாவில் ஒன்பதாவது மிகப்பெரிய சந்தை கொண்ட நிறுவனம்.

Showing all 6 results