நிசான்


ஜப்பானை சேர்ந்த நிசான் நிறுவனம் 2005 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நிசான் மோட்டார் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தை தொடங்கியது. இந்தியாவில் நிசான் மற்றும் டட்சன் எனும் இரு பிராண்டில் கார்களை விற்பனை செய்து வருகிறது. நிசான் மற்றும் ரெனால்ட் நிறுவனங்கள் உலக அளவில் ஒரு கூட்டணியை  அமைத்து செயல்பட்டு வருகிறது. 2008 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் நிசான் மற்றும் ரெனால்ட் நிறுவனங்கள் இணைத்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆலையை சென்னை ஓரகடத்தில் நிறுவியுள்ளது.

Showing all 4 results