சாங் யாங்


சாங்  யாங் நிறுவனம் சௌத் கொரியாவில் மிகப்பெரிய சந்தை கொண்ட நிறுவனம். 2இந்தியாவை சேர்ந்த மகிந்திரா நிறுவனம் 2010 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் சாங்  யாங் நிறுவனத்தை கையகப்படுத்துவதற்கான  நடவடிக்கைகளை தொடங்கியது. 2011 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் கையகப்படுத்தியது. 

Showing all 1 results